VERKIEZINGSPROGRAMMA

Geachte lezer,

Welkom en dank dat u zich de moeite getroost om ons verkiezingsprogramma te lezen.

De fracties Lokaal! en Scheffers-V&O hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 besloten om samen onder de naam Lokaal! uit te komen. De fractie Scheffers-V&O Read more

Read More