LOKAAL!

Lokaal! is de nieuwe fusiepartij van Lokaal! Vaals én fractie Scheffers-V&O. Lokaal! Is een brede Volkspartij welke niet vreemdelinghatend is en ook mensen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit hartelijk welkom heet: zelfs (Duitse) studenten! Studenten zijn belangrijk Read more

Read More