LOKAAL!

Lokaal! is de nieuwe fusiepartij van Lokaal! Vaals én fractie Scheffers-V&O. Lokaal! Is een brede Volkspartij welke niet vreemdelinghatend is en ook mensen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit hartelijk welkom heet: zelfs (Duitse) studenten! Studenten zijn belangrijk voor onze gemeente omdat zij voor een meer dynamische bevolking zorgen én daarnaast fors onze gemeentebegroting spekken, nu het Rijk de gemeente per student een bedrag van bijna 1.000,- per jaar betaalt. Daarmee kunnen we de lasten voor al onze overige inwoners matigen! Zonder studenten zouden wij in de gemeente Vaals met fikse belastingverhogingen worden geconfronteerd.

Lokaal! heeft als belangrijke speerpunten voor de gemeente Vaals:

  1. Behoud van discipline, verbinding en saamhorigheid door verenigingen en stichtingen voor sport en cultuur ruimhartig te ondersteunen;
  2. Bouw van voldoende betaalbare woningen door nieuwe constructies als collectief particulier opdrachtgeverschap ( https://www.rvo.nl/initiatieven/financieringsvoorbeelden/collectief-particulier-opdrachtgeverschap-cpo );
  3. Dulden dat landbouwgrond wordt omgezet in bouwgrond waardoor ruimte voor eigen en nieuwe inwoners ontstaat;
  4. Waken dat de warmtetransitie uitsluitend uit betaalbare oplossingen bestaat, omdat anders energiearmoede ontstaat;
  5. Parkeerbeleid herzien nu de opbrengst in geen verhouding tot kosten staat en ontwikkelingen in het centrum méér parkeerplekken vereisen;
  6. Maastricht-Aachen airport (MAA) én Bierset vormen gevaar voor leefbaarheid én toerisme. Bij sluiting/beperking van MAA mag ons luchtruim nooit naar Bierset gaan;
  7. Toerisme en recreatie zijn de kurk waarop onze regio drijft. De gemeente moet eindelijk eens (een deel van) de toeristenbelasting aanwenden voor toeristisch beleid;
  8. Ondernemers scheppen banen en horen we in de watten te leggen;
  9. De gemeentelijke inkomsten niet verhogen door het opvoeren van de belastingdruk, doch bijvoorbeeld wel door het uitbouwen van mogelijkheden tot verblijfsrecreatie;
  10. De gemeente moet de beurs trekken om meer groen binnen de kernen aan te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *